Diensten

Projectmanagement

Om te zorgen dat alle ICT-werkzaamheden binnen uw organisatie goed en naar tevredenheid worden uitgevoerd, zijn er duidelijke afspraken nodig. Als er voor bepaalde doelstellingen, zoals uitbreiding of verandering, andere werkzaamheden en afspraken nodig zijn, heeft u wellicht behoefte aan een projectmatige aanpak. Voor de organisatie, planning, kwaliteitscontrole en het aansturen van uw projecten kunt u op ons rekenen. Wij leggen, samen met u, de projectdoelstellingen vast en toetsen deze continu aan de bedrijfsdoelstellingen.


Programmamanagement

Met programmamanagement kan een organisatie doelen, inspanningen en middelen samenhangend besturen en op elkaar afstemmen. Programmamanagement gaat daarmee veel verder dan projectmanagement. Dit omdat het vaak complexe ingrepen betreft die gedragsveranderingen tot gevolg hebben. Ook is vaak de omgeving te turbulent om een eenduidig en afgebakend resultaat te realiseren.
Corzaan Consultancy wil met programmamanagement duidelijkheid en helderheid geven over de te bereiken doelen. Dan kan een organisatie prioriteiten stellen en kiezen tussen de verschillende claims voor aandacht, tijd, geld en mensen.


Interimmanagement

Als uw organisatie te maken krijgt met veranderende omstandigheden, aanpassingen of zelfs uitval van een van de ICT-managers, dan heeft u vaak behoefte aan een professional met een snelle, doeltreffende aanpak. Zodat u zeker weet dat uw organisatie snel weer optimaal kan draaien. Voor deze vorm van Interim Management schakelt u voor een bepaalde periode Corzaan Consultancy in. Corzaan Consultancy kijkt met een frisse, oplossingsgerichte blik naar uw ICT-bedrijfsprocessen en maakt een analyse van de probleemsituatie om te komen tot een permanente oplossing.
Heeft u behoefte aan een tijdelijke plaatsvervanging van een van uw ICT-managers dan kunt u daarvoor ook bij Corzaan Consultancy terecht. Onze kennis is gebaseerd op jarenlange ervaring in verschillende sectoren en functies. 


Overige

Naast bovengenoemde diensten kunnen we u behulpzaam zijn bij het invullen van rollen op het gebied van releasemanagement, servicemanagement en andere ITIL gerelateerde rollen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.